Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ins Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2011 και έχει την έδρα της στην πόλη της Κοζάνης. Αποτελεί μια επιχείρηση που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλυτικό έργο σχετικά με θέματα χρηματοδότησης για νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται μόνο σε αυτό τον τομέα.

Η Ins Συμβουλευτική ξεχωρίζει ως μια πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της, προσφέροντας στον πελάτη περισσότερα από απλά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του ή την κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών. Με την προσέγγισή της, η INS γίνεται ένας συνεργάτης και σύμμαχος στην επιχείρηση του πελάτη, συνοδεύοντάς τον σε κάθε του βήμα.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός και στόχος της εταιρείας είναι η οριζόντια ολοκλήρωση υπηρεσιών απέναντι στους συνεργάτες της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής και της δράσης της εταιρείας σε περισσότερους από έναν κλάδους, όπως:

  • Λογιστικές υπηρεσίες
  • Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη προς τους συνεργάτες/πελάτες της εταιρείας μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:

  1. Άμεσο και έμμεσο οικονομικό όφελος
  2. Συνεχή ενημέρωση
  3. Καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση χρόνου