ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας καθιστά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αλλά και των απλών πολιτών ιδιαίτερα αυξημένες απέναντι στο κράτος και την ελεύθερη αγορά.

Το λογιστικό γραφείο  INS  δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωσή σας σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα. Γι’ αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί και υποσχόμαστε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας.

Για ιδιώτες:

 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Κτηματολόγιο
 • Γενικές λογιστικές υπηρεσίες

Για επιχειρήσεις:

 • Τήρηση βιβλίων
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων
 • Μισθοδοσία
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Τιμοκατάλογος Λογιστικών Υπηρεσιών

Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το αποπεράτωση των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Κρίνεται σκόπιμο να στοχεύετε πρωτίστως σε ποιοτικές υπηρεσίες και ακολούθως σε χαμηλές τιμές.
Η εταιρία μας χάριν της τεχνογνωσίας που έχει αλλά και της τυποποίησης των εργασιών της ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική με τιμές υποδεέστερες του ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με τις άριστες υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει έχει την καλύτερη σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

Στις παρακάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό  θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 10,00 ευρώ κατ’ απασχολούμενο άτομο.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικός τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών μας.

Ατομικές επιχειρήσεις ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
25,00 € / ΜΗΝΑ ΕΩΣ 10.000€ ΤΖΙΡΟ

50,00€ / ΜΗΝΑ από 10.000,€ - 50.000€ ΤΖΙΡΟ

80,00€ / ΜΗΝΑ από 50.000€ και άνω

Εταιρείες Ο.Ε.- Ε.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
50,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000€ ΤΖΙΡΟ

90,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000€ - 200.000€ ΤΖΙΡΟ

120,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Εταιρείες Ε.Π.Ε. - IKE ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
120,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000,00€ ΤΖΙΡΟ

140,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000,00€ ΕΩΣ 200.000,00€ ΤΖΙΡΟ

160,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000,00€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Εταιρείες Α.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
150,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000,00€ ΤΖΙΡΟ

200,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000,00€ ΕΩΣ 200.000,00€ ΤΖΙΡΟ

250,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000,00€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές

 • Ενημέρωση Βιβλίων Β & Γ κατηγορίας κάθε 15νθήμερο προκειμένου να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Έκδοση και κατάθεση Φ.Μ.Υ. και συγκεντρωτικού πίνακα προσωπικού.
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) για θέματα ελέγχου.
 • Προληπτικός Έλεγχος Εφορίας και δημιουργία Αρχείων Ελέγχου.
 • Έλεγχος καταχώρησης ή και καταχώρηση δαπανών, παγίων, αποσβέσεων.
 • Διόρθωση λαθών και αναφορά ευρημάτων.
 • Σύνταξη και έλεγχος καθώς και υπογραφή Ισολογισμού.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Έλεγχος μισθοδοσίας και πιθανής διόρθωσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φοροτεχνικές

 • Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων
 • Υπολογισμός, έκδοση και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Δημιουργία και αποστολή ΜΥΦ
 • Δηλώσεις αποδόσεως παρακρατούμενων φόρων
 • Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης παρουσίας και Ε9
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 20,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 & Ε2 25,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 20,00€

 • Εκτύπωση και πληρωμή ΕΝ.ΦΙ.Α. 2,00€
 • Επιδόματα 10,00€
 • Εργασίες Εφορίας - Περιφέρεια - ΙΚΑ - Οργανισμούς από 15,00€
 • Λοιπές εργασίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες από 15,00€
 • Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης παρουσίας και Ε9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%, είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.