ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το λογιστικό γραφείο INS στην Κοζάνη είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένη στήριξη και ενημέρωση σε θέματα φορολογίας, λογιστικής και εργατικών υποθέσεων.

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και πολίτες, αντιμετωπίζοντας το κράτος και τις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη ή απορία έχετε, διασφαλίζοντας ότι οι προσδοκίες σας θα εκπληρωθούν.

Νικόλαος Σκαρκαλάς – INS CONSULTANTS

Για ιδιώτες:

 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Κτηματολόγιο
 • Γενικές λογιστικές υπηρεσίες

Για επιχειρήσεις:

 • Τήρηση βιβλίων
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων
 • Μισθοδοσία
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Τιμοκατάλογος Λογιστικών Υπηρεσιών

Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει τον τερματισμό των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο κρίσιμους παράγοντες: το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών και, στη συνέχεια, στις χαμηλότερες τιμές. Η εταιρία μας, χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει και την τυποποίηση των εργασιών της, ακολουθεί μια πολιτική τιμολόγησης με τιμές χαμηλότερες από τον ανταγωνισμό. Σε συνδυασμό με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει, εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση αξίας-τιμής στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις προαναφερθείσες τιμές, 10,00 ευρώ ανά εργαζόμενο άτομο.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικός τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών μας.

Ατομικές επιχειρήσεις ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
25,00 € / ΜΗΝΑ ΕΩΣ 10.000€ ΤΖΙΡΟ

50,00€ / ΜΗΝΑ από 10.000,€ - 50.000€ ΤΖΙΡΟ

80,00€ / ΜΗΝΑ από 50.000€ και άνω

Εταιρείες Ο.Ε.- Ε.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
50,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000€ ΤΖΙΡΟ

90,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000€ - 200.000€ ΤΖΙΡΟ

120,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Εταιρείες Ε.Π.Ε. - IKE ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
120,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000,00€ ΤΖΙΡΟ

140,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000,00€ ΕΩΣ 200.000,00€ ΤΖΙΡΟ

160,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000,00€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Εταιρείες Α.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
150,00€ / ΜΗΝΑ ΕΩΣ100.000,00€ ΤΖΙΡΟ

200,00€ / ΜΗΝΑ από 100.000,00€ ΕΩΣ 200.000,00€ ΤΖΙΡΟ

250,00€ / ΜΗΝΑ από 200.000,00€ και άνω ΤΖΙΡΟ

Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές

 • Ενημέρωση Βιβλίων Β & Γ κατηγορίας κάθε 15νθήμερο προκειμένου να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Έκδοση και κατάθεση Φ.Μ.Υ. και συγκεντρωτικού πίνακα προσωπικού.
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) για θέματα ελέγχου.
 • Προληπτικός Έλεγχος Εφορίας και δημιουργία Αρχείων Ελέγχου.
 • Έλεγχος καταχώρησης ή και καταχώρηση δαπανών, παγίων, αποσβέσεων.
 • Διόρθωση λαθών και αναφορά ευρημάτων.
 • Σύνταξη και έλεγχος καθώς και υπογραφή Ισολογισμού.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Έλεγχος μισθοδοσίας και πιθανής διόρθωσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φοροτεχνικές

 • Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων
 • Υπολογισμός, έκδοση και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Δημιουργία και αποστολή ΜΥΦ
 • Δηλώσεις αποδόσεως παρακρατούμενων φόρων
 • Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης παρουσίας και Ε9
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 20,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 & Ε2 25,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 20,00€

 • Εκτύπωση και πληρωμή ΕΝ.ΦΙ.Α. 2,00€
 • Επιδόματα 10,00€
 • Εργασίες Εφορίας - Περιφέρεια - ΙΚΑ - Οργανισμούς από 15,00€
 • Λοιπές εργασίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες από 15,00€
 • Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης παρουσίας και Ε9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%, είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.