Δυτική Μακεδονία

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα
Το  ποσοστό  ενίσχυσης  των  επενδυτικών  σχεδίων  για  το  σύνολο  των επιλέξιμων  δαπανών  τους  στο  πλαίσιο  της παρούσας  αναλυτικής  πρόσκλησης  είναι  70%  για  τις  πολύ  μικρές,  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις  όλων  των
τομέων.

  • 1)Προϋπολογισμός 5,500,000 - 60% Για επιχειρήσεις που έχουν έναρξη πριν την 1/1/2018 και 40% για επιχειρήσεις που έχουν έναρξη η θα συσταθούν απο 1/1/2018 και έπειτα
  • 2)Ελάχιστη δαπάνη 15.000 (ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη)
  • 3)Δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση, χωρίς ελάχιστα βαθμολογικά κριτήρια
  • 4)Διάρκεια υλοποίησης 24 μηνες ( Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.)
  • 5)Επιδοτείται μόνο η αγορά νέου εξοπλισμού μηχανημάτων , λογισμικών οχι η αναβάθμιση υπαρχόντων η η αγορά μεταχειρισμένων
  • 6)Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ή οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα την οικία του δικαιούχου
  • 7)Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • 8)Δεν επιδοτείται η αγορά φορτηγού για τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
  • 9)Υποχρέωση μακροχρόνιων υποχρεώσεων είναι η διατήρηση της επιχείρησης για 3 έτη μετά την τελική πληρωμή
  • 10) Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική βαθμολόγηση

1)Ε3 2018/2019 
2)Εικόνα ταξις από τα στοιχεία της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ
3)Εμε προσωπικου για τα ετη 2018-2019
4)Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική βαθμολόγηση

1)Εικόνα ταξις από τα στοιχεία της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ
2)Σπουδες μετοχων
3)Εμπειρια μετοχων
4)Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *