«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα Το  ποσοστό  ενίσχυσης  των  επενδυτικών  σχεδίων  για  το  σύνολο  τ...

Συνέχισε να διαβάζεις

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία...

Συνέχισε να διαβάζεις